Work Hard/Smart

Kończąc ostatni rok zostałem zapytany przez Iana Noble’a jakie są moje plany na następny. Odpowiedziałem, że ciężka praca. Odparł, że lepiej jest pracować z głową niż ciężko. Staram się łączyć jedno i drugie. Jeśli obrazek poniżej się nie animuje proszę otworzyć w nowym  oknie.  When I was finishing last semester Ian Noble asked me what are my plans for the next one. I said hard work. He corrected me, smart work is better. I’m trying to combine both. If picture below isn’t animating please open it in new tab/window.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: